Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg.

Raadpleeg uw arts en/of apotheker alvorens u geneesmiddelen neemt als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Een zwangerschap of de periode van borstvoeding zijn delicate periodes als het op geneesmiddelengebruik aankomt.
Vraag altijd het advies van uw arts en/of apotheker als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Lees ook steeds de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” van de bijsluiter alvorens u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

 • Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, ongeacht hun vorm of toedieningsweg.
  Opgelet: dit geldt ook voor geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (bijvoorbeeld een crème, zalf of gel).
  In sommige gevallen is een behandeling met geneesmiddelen nodig. Uw arts of apotheker zal dan een geneesmiddel kiezen nadat hij de voordelen en de risico’s van de behandeling voor u en uw ongeboren kind heeft afgewogen.
  Zelfmedicatie tijdens deze delicate periode is afgeraden.
 • Volg steeds de voorgeschreven behandelingsinstructies (bijvoorbeeld de dosis en duur) om het beoogde resultaat te bereiken.
  De behandelingsduur moet zo kort mogelijk zijn. Wijzig/stop een behandeling nooit zonder eerst te overleggen met uw arts en/of apotheker.
 • Pas op voor producten die op het eerste gezicht onschadelijk lijken zoals:
  • producten op basis van kruiden waarvan er sommige stoffen kunnen bevatten die een risico inhouden indien u zwanger bent;
  • vitaminepreparaten. Een te grote hoeveelheid vitamine A kan afwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind.

Richtlijnen voor de verschillende fasen van de zwangerschap:

 • Voor de bevruchting
  • Vraag advies aan uw arts en/of apotheker als u overweegt om zwanger te worden. Bepaalde geneesmiddelen blijven nog een lange tijd na de laatste inname in het lichaam en mogen bijgevolg enige tijd voor de bevruchting niet meer gebruikt worden. Dit geldt zowel voor de aanstaande mama als papa.
   Anderzijds is de inname van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld foliumzuur in te nemen na stopzetting van de anticonceptiepil, ijzer, calcium, jodium) of de toediening van bepaalde vaccins aan te raden.
  • Schrap alcohol en tabak.
 • Eerste trimester
  • Meld uw zwangerschap steeds aan uw arts en/of apotheker.
   Tijdens de eerste drie maanden worden alle organen gevormd. De toediening van sommige geneesmiddelen in deze periode van de zwangerschap kan afwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind.
 • Tweede trimester
  • Blijf voorzichtig gedurende het tweede trimester van de zwangerschap en vraag steeds raad aan uw arts of apotheker. De kans op afwijkingen neemt af na de eerste drie maanden van de zwangerschap, maar bepaalde risico’s blijven (bijvoorbeeld groeiachterstand, neurologische afwijking).
 • Derde trimester
  • Vermijd bepaalde geneesmiddelen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Aspirine kan bijvoorbeeld bloedingen veroorzaken bij moeder en ongeboren kind.
  • Blijf ook waakzaam aan het einde van de zwangerschap of net voor de bevalling. Bepaalde geneesmiddelen kunnen in het bloed van de pasgeborene terechtkomen en niet uitgescheiden worden. Dit kan tot intoxicatie leiden.

Raadpleeg steeds uw arts en/of apotheker alvorens u in een verdere fase van de zwangerschap een geneesmiddel inneemt dat u al eerder tijdens de zwangerschap voorgeschreven werd. Het zou kunnen dat het geneesmiddel in deze fase wel een risico inhoudt.

Borstvoeding

Wees ook voorzichtig tijdens de borstvoedingsperiode want uw geneesmiddelen kunnen in de moedermelk terechtkomen.

 • Vermijd zelfmedicatie.
 • Raadpleeg steeds uw arts en/of apotheker voor u een geneesmiddel inneemt.
 • Als u toch geneesmiddelen moet innemen, doe dit dan meteen na de borstvoeding.
  Als het geneesmiddel dat u inneemt een effect kan hebben op uw baby, zal uw arts of apotheker soms aanraden om tijdelijk of definitief te stoppen met borstvoeding geven.

Sommige geneesmiddelen kunnen de melkproductie doen toenemen of net afremmen.